I ett hörn av trädgården I

Monolog

Världen är så stor, så stor

Gycklare