Kärlek/akvatint

Motstånd/Linoliumtryck

Offer/Linoliumtryck

Styrka/Tryck på rosenträ