Sixten 1

Sixten 2

Kafferep hos mormor

Varsegod och sitt

Självporträtt

Docka

Kroki I

Kroki II

Kroki III

Kroki IV

Kroki V

Kroki VI

Stalingrad