Den inre och yttre trädgården/Sly

Den inre och yttre trädgården/Under ytan

Den inre och yttre trädgården/Homage Vincent

Ur serien plåt/Trouville Mouette

Den inre och yttre trädgården/ Vem leker?

Kafferep hos mormor

Morfar

Studie I

Den inre och yttre trädgården/I en annan trädgård

Rosenbädd

Årstider/Vår/Cykeltur

Årstider/Höst/Mörker

Årstider/Vinter/Pulsa i snö

Den inre och yttre trädgården/I ett hörn av trädgården I

Den inre och yttre trädgården/I ett hörn av trädgården II

Den inre och yttre trädgården/I ett hörn av trädgården III

Sadhu

Monolog

Lyckorus

Serie för barn/Var stolt

Världen är så stor....

Gycklare

Ur serien plåt/Taunus-65

Ur serien plåt; Amason-67